لیست محصولات این تولید کننده اخوان

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • خرید محصول

  شرکت اخوان این محصول را با قطعات اصلی ایتالیائی و راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد تولید کرده است.

  0 ریال ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قطعات اصلی ایتالیائی است و راندمان احتراق این دستگاه اخوان معمولی می باشد.

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قطعات اصلی این محصول اخوان ایتالیائی است و راندمان احتراق آن معمولی می باشد.

  0 ریال ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ساخت اخوان و قطعات اصلی ایتالیائی است و راندمان احتراق آن معمولی می باشد.

  0 ریال ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  این دستگاه برند اخوان از قطعات اصلی ایتالیائی است و راندمان احتراق آن معمولی می باشد.

  0 ریال ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شرکت اخوان قطعات اصلی این دستگاه را ایتالیائی و راندمان احتراق آنرا معمولی تولید کرده است.

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قطعات اصلی این دستگاه اخوان ایتالیائی است و راندمان احتراق آن معمولی می باشد.

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قطعات اصلی ایتالیائی است و راندمان احتراق این دستگاه اخوان معمولی می باشد.

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  موتور این محصول اخوان از نوع توربو چهار دور و حدود 700 متر مکعب قدرت مکش دارد.

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  موتور این محصول اخوان از نوع توربو چهار دور و حدود 700 متر مکعب قدرت مکش دارد.

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  این دستگاه برند اخوان دارای قدرت مکش قوی و دودکش قابل تنظیم می باشد.

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  موتور این محصول اخوان از نوع توربو چهار دور و حدود 700 متر مکعب قدرت مکش دارد.

  21,000,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف